Navn
Håvard G Frøysa
Dato
2012-02-25
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 28 Inn 26
Total 54
1Hull 013 - Par 10Hull 105 - Par
2Hull 024 - Par 11Hull 112 - Par
3Hull 033 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 042 - Par 13Hull 132 - Par
5Hull 052 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 062 - Par 15Hull 152 - Par
7Hull 074 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 093 - Par 18Hull 183 - Par