Navn
Kjetil Åbø
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 30
Total 60
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen2 - Birdie 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen2 - Birdie 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey