Navn
Mark Anthony Soddano
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 29
Total 63
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull4 - Bogey
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR4 - Bogey 18Søten3 - Par