Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 30
Total 59
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden2 - Birdie
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey