Navn
Kjetil Gryt
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 29
Total 60
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen2 - Birdie 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten2 - Birdie