Navn
Roar "RAGgen" Gjøsæter
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 30
Total 62
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden2 - Birdie
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen2 - Birdie 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey