Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 32
Total 64
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey