Navn
Daniel Justnes
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 46 Inn 41
Total 87
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen6 - Trippel-Bogey 13Dødmannshull4 - Bogey
5Opp på haugen6 - Trippel-Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt8 - Quadruple-Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen6 - Trippel-Bogey 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen6 - Trippel-Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten6 - Trippel-Bogey