Navn
Kjetil Åbø
Dato
2012-05-08
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 30
Total 64
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando6 - Trippel-Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen2 - Birdie 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey