Navn
Marcus Soddano Jorde
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 32
Total 62
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt3 - Birdie 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten5 - Dobbel-Bogey