Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2012-05-22
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 29
Total 61
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet2 - Birdie
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten2 - Birdie