Navn
Kjetil Åbø
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 28
Total 57
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten5 - Dobbel-Bogey