Navn
Marius Østby
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 32
Total 70
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa4 - Bogey 12HaugenHøyden2 - Birdie
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull4 - Bogey
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR5 - Dobbel-Bogey 18Søten4 - Bogey