Navn
Andrè "McEngis" Engene
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 28
Total 61
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten3 - Par