Navn
Håvard G Frøysa
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 27 Inn 26
Total 53
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen2 - Birdie 16Einar3 - Par
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten2 - Birdie