Navn
Marius Østby
Dato
2012-06-05
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 30
Total 64
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey