Navn
Jørvin Hagen
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 44 Inn 42
Total 86
1Mandobjørka7 - Trippel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt8 - Quadruple-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen6 - Trippel-Bogey
9NR3 - Par 18Søten6 - Trippel-Bogey