Navn
Steffen Tronstad
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 40 Inn 36
Total 76
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen5 - Dobbel-Bogey 14Kanalen5 - Dobbel-Bogey
6Kirketårnet langt8 - Quadruple-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar6 - Trippel-Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR4 - Bogey 18Søten3 - Par