Navn
Linn Lande
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 44 Inn 42
Total 86
1Mandobjørka7 - Trippel-Bogey 10Ut av dalen6 - Trippel-Bogey
2Dobbel mando6 - Trippel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen5 - Dobbel-Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet6 - Trippel-Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen5 - Dobbel-Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey