Navn
Rune Herland
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 29
Total 58
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey