Navn
Marius Østby
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 33
Total 66
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt3 - Birdie 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten3 - Par