Navn
Jostein "Jojo" Gundersen
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 28
Total 58
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet2 - Birdie
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey