Navn
Rune Herland
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 27
Total 57
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen2 - Birdie
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten3 - Par