Navn
Atle Svandal
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 30
Total 59
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten3 - Par