Navn
Håvard G Frøysa
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 23
Total 52
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken2 - Birdie
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet2 - Birdie
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten2 - Birdie