Navn
_ Olav Eggestøl
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 29
Total 61
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull4 - Bogey
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen3 - Par 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey