Navn
Linn Lande
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 45
Total 86
1Mandobjørka7 - Trippel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden6 - Trippel-Bogey
4Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 13Dødmannshull5 - Dobbel-Bogey
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen7 - Quadruple-Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten6 - Trippel-Bogey