Navn
Espen Olsen
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 39
Total 76
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen8 - Quintuple-Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten5 - Dobbel-Bogey