Navn
Roar "RAGgen" Gjøsæter
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 26
Total 55
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken2 - Birdie
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden2 - Birdie
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet2 - Birdie
7Klippen3 - Par 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten3 - Par