Navn
Torbjørn "Moe" Moe
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 31
Total 65
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet6 - Trippel-Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar3 - Par
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey