Navn
Thomas Helgesen
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 34
Total 65
1Mandobjørka4 - Par 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet5 - Dobbel-Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey