Navn
Martin Godal
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 28
Total 64
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando5 - Dobbel-Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen2 - Birdie
9NR3 - Par 18Søten3 - Par