Navn
Jørvin Hagen
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 42
Total 83
1Mandobjørka9 - Quintuple-Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken6 - Trippel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet5 - Dobbel-Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten5 - Dobbel-Bogey