Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2013-06-04
Bane
Mai 2013
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 31
Total 69
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken3 - Par
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen4 - Bogey 13Kanalen2 - Birdie
5Lekeplassen4 - Bogey 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Einar3 - Par
7Kirketårnet5 - Dobbel-Bogey 16Andedamen2 - Birdie
8Langedalen6 - Dobbel-Bogey 17Søtten og ein halv9 - Sextuple-Bogey
9RN3 - Par 18Hatten3 - Par