Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2013-06-18
Bane
Mai 2013
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 25
Total 60
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken2 - Birdie
2Mandobjørka4 - Par 11HaugenHøyden3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen3 - Par
5Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Einar2 - Birdie
7Kirketårnet3 - Par 16Andedamen3 - Par
8Langedalen6 - Dobbel-Bogey 17Søtten og ein halv3 - Par
9RN4 - Bogey 18Hatten3 - Par