Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2013-08-27
Bane
Mai 2013
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 30
Total 60
1Søten3 - Par 10Langs kirken3 - Par
2Mandobjørka5 - Bogey 11HaugenHøyden4 - Bogey
3Dobbel mando3 - Par 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen5 - Dobbel-Bogey
5Lekeplassen2 - Birdie 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen4 - Bogey 15Einar4 - Bogey
7Kirketårnet3 - Par 16Andedamen3 - Par
8Langedalen5 - Bogey 17Søtten og ein halv2 - Birdie
9RN2 - Birdie 18Hatten3 - Par