Navn
Kjetil Åbø
Dato
2010-04-01
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 35
Total 70
1Hull 013 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 034 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 042 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 054 - Par 14Hull 142 - Par
6Hull 064 - Par 15Hull 155 - Par
7Hull 076 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 175 - Par
9Hull 094 - Par 18Hull 185 - Par