Navn
Kjetil Åbø
Dato
2010-04-02
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 43 Inn 38
Total 81
1Hull 016 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 025 - Par 11Hull 118 - Par
3Hull 034 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 045 - Par 13Hull 134 - Par
5Hull 056 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 063 - Par 15Hull 154 - Par
7Hull 076 - Par 16Hull 162 - Par
8Hull 084 - Par 17Hull 175 - Par
9Hull 094 - Par 18Hull 185 - Par