Navn
Jan Alsaker Johannessen
Dato
2010-04-08
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 32
Total 61
1Hull 012 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 114 - Par
3Hull 035 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 042 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 053 - Par 14Hull 142 - Par
6Hull 063 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 074 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 175 - Par
9Hull 092 - Par 18Hull 185 - Par