Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2010-04-08
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 30
Total 71
1Hull 014 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 024 - Par 11Hull 114 - Par
3Hull 037 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 042 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 055 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 065 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 073 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 087 - Par 17Hull 174 - Par
9Hull 094 - Par 18Hull 184 - Par