Navn
Håvard "Hold Brillan" Eggestøl
Dato
2010-04-09
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Litt vind og regn, ellers greie forhold.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 31
Straffekast, etc1
Total 61
1Hull 013 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 033 - Par 12Hull 124 - Par
4Hull 042 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 053 - Par 14Hull 142 - Par
6Hull 063 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 075 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 092 - Par 18Hull 185 - Par