Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2010-04-14
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 38
Total 71
1Hull 013 - Par 10Hull 104 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 115 - Par
3Hull 034 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 044 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 052 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 065 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 073 - Par 16Hull 165 - Par
8Hull 083 - Par 17Hull 178 - Par
9Hull 096 - Par 18Hull 184 - Par