Navn
Thomas Mosland Gillesdal
Dato
2010-04-16
Bane
18-hull
Hva
Trening
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 42
Total 78
1Hull 013 - Par 10Hull 105 - Par
2Hull 023 - Par 11Hull 116 - Par
3Hull 033 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 045 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 053 - Par 14Hull 144 - Par
6Hull 065 - Par 15Hull 155 - Par
7Hull 075 - Par 16Hull 165 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 177 - Par
9Hull 094 - Par 18Hull 184 - Par