Navn
Mark Anthony Soddano
Dato
2015-05-18
Bane
Hetlevik 18
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 27 Inn 26
Total 53
1Dobbel Mando4 - Bogey 10Luie Luie2 - Birdie
2Vei til Vann2 - Birdie 11Kai til vann3 - Par
3Kaikanten2 - Birdie 12Korg til Korg4 - Bogey
4Langt utkast3 - Par 13Opp opp opp3 - Par
5Opp opp opp3 - Par 14Ned ned ned3 - Par
6Ned ned ned2 - Birdie 15Korg til Korg retur2 - Birdie
7Badeland3 - Par 16Jungelland3 - Par
8The foxhole5 - Bogey 17The Holefox4 - Par
9Home and away3 - Par 18Should i Stay or ...2 - Birdie