Navn
Trond Erik "Teipen" Brekke
Dato
2010-05-13
Bane
18-hull
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
Runde #2 Langt bedre runde. 3 doble bogies på rad er litt svakt. Gode kasteforhold.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 29
Total 63
1Hull 013 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 024 - Par 11Hull 114 - Par
3Hull 032 - Par 12Hull 123 - Par
4Hull 045 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 052 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 065 - Par 15Hull 154 - Par
7Hull 075 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 085 - Par 17Hull 174 - Par
9Hull 093 - Par 18Hull 182 - Par