Navn
Lene Nielsen
Dato
2010-06-03
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
Kommentar
OB hull 1 og 11.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 44 Inn 41
Total 85
1Søten5 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Mandobjørka6 - Par 11Langs kirken7 - Par
3Dobbel mando5 - Par 12HaugenHøyden4 - Par
4Ned i dumpen4 - Par 13Ned fra kanten4 - Par
5Lekeplassen5 - Par 14Kanalen5 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt6 - Par 16Einar5 - Par
8Klippen4 - Par 17Andedamen4 - Par
9Rotveltet5 - Par 18Hatten5 - Par