Navn
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg
Dato
2010-07-18
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er ikke verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 40 Inn 34
Total 74
1Søten4 - Par 10Ut av dalen3 - Par
2Mandobjørka7 - Par 11Langs kirken4 - Par
3Dobbel mando5 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Ned i dumpen2 - Par 13Ned fra kanten4 - Par
5Lekeplassen5 - Par 14Kanalen4 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Langs vannet5 - Par
7Kirketårnet langt6 - Par 16Einar6 - Par
8Klippen3 - Par 17Andedamen2 - Par
9Rotveltet4 - Par 18Hatten3 - Par