Navn
Lene Nielsen
Dato
2010-08-09
Bane
2010
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
Mando feil på kirketårnet x2.
# Hull Score      # Hull Score
Ut 50 Inn 35
Total 85
1Søten4 - Par 10Ut av dalen4 - Par
2Mandobjørka7 - Par 11Langs kirken5 - Par
3Dobbel mando5 - Par 12HaugenHøyden5 - Par
4Ned i dumpen4 - Par 13Ned fra kanten4 - Par
5Lekeplassen5 - Par 14Kanalen3 - Par
6Opp på haugen4 - Par 15Langs vannet4 - Par
7Kirketårnet langt10 - Par 16Einar3 - Par
8Klippen6 - Par 17Andedamen4 - Par
9Rotveltet5 - Par 18Hatten3 - Par