Navn
Kjetil Gryt
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 29 Inn 31
Total 60
1Hull 13 - Par 10Hull 105 - Dobbel-Bogey
2Hull 22 - Birdie 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Par
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 142 - Birdie
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 72 - Birdie 16Hull 162 - Birdie
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par