Navn
Steinar Gilje Antonsen
Dato
2018-04-17
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2
Resultat importert fra DGMetrix result id 611713
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 33
Total 66
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 126 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par